Möjliga ersättningständstift för kawasaki J4520X22EPRU9:

Möjliga ersättningständstift:

Konvertera ett annat tändstift:

Konvertera tändstift: